تبلیغات
تحقیقات و مقاله های ویژه معلمان و دانشجویان - 20 راه ساده برای این که شادتر زندگی کنید

20 راه ساده برای این که شادتر زندگی کنید

 

نوع مطلب :۲۰ راه ساده برای شاد زیستن ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم آموزگار ششم ابتدایی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

20 راه ساده برای اینکه شادتر زندگی کنید

۱ـ تمرکز کردن را تمرین نمایید.

 ۲ـ با صدای بلند بخندید .

 ۳ـ بخوابید .

 ۴ـ یک آواز و یا آهنگ را زمزمه نمایید.

 ۵ ـ در کارها نظم و ترتیب داشته باشید .

 ۶ ـ در گفتن نه محکم باشید .

 ۷ـ لیست کارهایتان را تهیه نمایید .

 ۸ ـ در هر زمان فقط یک کار را انجام دهید و بر روی ان تمرکز نمایید .

 ۹ـ باغبانی کنید .

 ۱۰ـ به اخبار گوش ندهید .

 ۱۱ـ یک حیوان خانگی را در منزل نگهداری کنید .

 ۱۲ـ هوا را خوشبو نمایید .

 ۱۳ـ به دیدن یک مکان ساکت بروید .

 ۱۴ـ داوطلب کمک به دیگران شوید .

 ۱۵ـ اوقاتی را به تنهایی بگذرانید .

 ۱۶ـ با دقت { تمرکز } راه بروید .

 ۱۷ـ به روابط نزدیک و صمیمی اهمیت بدهید .

 ۱۸ـ از روان خود مراقبت نمایید .

 ۱۹ـ نعمت های زندگی خود را حساب کنید .

 ۲۰ ـ به آینده امیدوار باشید .

منبع : http://www.ava-happy.blogfa.com