تبلیغات
تحقیقات و مقاله های ویژه معلمان و دانشجویان - چگونه «نه» بگوییم

چگونه «نه» بگوییم

 

نوع مطلب :چگونه در زندگی چگونه « نه » بگوییم؟ ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم آموزگار ششم ابتدایی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

چگونه « نه »  بگوییم؟

برخی اوقـات برای شما پیش آمده كه در مـقابل خـواسته دیگران،برخلاف میل باطنی جواب مثبت داده و درخواسـت او را قبول كرده اید.ممكن است جواب منفی دادن سخت به نظر برسد ولی ما چند راه مفید را برای رهای شـما از  این مـوقیعت خـاطر نشان میكنیم. 

به یاد داشته باشـید که اگر بخواهید كسی را از سر خود باز كنید ممـكن است مجبور به گفتن "دروغ  مصلحتی" شوید دروغهایی كه ظریف و بدون ضـرر هـستند و صدمه ای را به طرف مقابل وارد نمی كنند. گاهی اوقات نیز باید رودربایستی را كنار گذاشت و با صراحت جواب منفـی داد چون در غیر اینصورت ممكن است از كار خود پشیمان  و مدتها به دلیل عواقـب آن دچار مشكل و دردسرشوید. سعی كنید قدرت "نه" گفتن را در خود تقویت نمایـید الـبـتـه طـوری كـه باعث كدورت نشود.

  برقراری رابطه دوستی

 گاهی شخصی از شما درخواست رابـطه دوستـی مـی كند و مـی خــواهد كه بهترین دوست او باشید ولی شما بدلایل مختلف مایل به این كار نیستید.

برای رهای از دست او بگویید:

وقت ندارم. به او بفهمانید كه دوست صمیمی بودن نیازمند داشتن وقت زیاد و از خود گذشتگی است و شما بدلیل ذیق وقت نمی توانید از عهده اش برآیید.

مسئولیتش را نمی توانم بپذیرم. وارد شدن شخصی بعنوان یك "دوست صمیمی" به زندگی باری به مسئولیتهای فراوان شما اضافه می كند و شما آنقدر گرفتار هستید كه نمی توانید آنرا قبول كنید.

تو لایق بهترین ها هستی. به او بگویید كه هر شــخصی لایق داشتن بهترین چیزها در زندگیش است و شما خود در حد و اندازه ای نمی بـیـنـید كـه بتوانـید برای او بهترین باشد.

من شخصی منزوی هستم. انزوا و ترس شـدیـد از حـضور در اجتماع باعث شده كه شما نتوانید با دیگران ارتباط برقرار كنید تا آنجا كه حتـی حـاظر بـه شركت در مراسمات مختلف نیستید و از آن و حشت دارید. شما باید از این مـورد بـه عنـوان آخـرین راه حـل استفاده كنید و قبل از آن مطمئن شوید كه او  اطلاعی از قـابلیت های اجتماعی شما ندارد.

مراحل بعدی كار

سخاوتمند باشید. نپذیرفتن دوستی دلیل بر تغییرات كلی رفتار شما با او نمی باشد. با او به مهربانی و گشاده رویی رفتار كنید.

شـخص دیـگری را به او مـعرفی كنید. او مـمكن اسـت به این عـلت شـما را بـرای دوستی انتخاب نموده باشد كه تصور می كرده شما بهترین و آخرین گزینه می باشید. افراد دیگری را برای دوستی به او پیشنهاد دهید.

دم دستش باشید. هر گاه متوجه شدید كه به كمك و یاری شما نیاز دارد دریغ نكرده و داوطلبانه به سراغش رفته و مشكلاتش را حل نمایید.

ضمانت های پولی، بانكی و كاری

پول و ضمانت كاری 2 مسئله حساس میباشند.دوستی كه میدانید دارای سوابق سوء  و بدحسابی های بانكی است به سراغ شما آمده و درخواست میكند كه برای افتتاح حساب یا كار، ضامن او شوید. وقتی موضوع پول بمیان آمد به هیچكس اعتماد نكنید.

برای رهای از دست او بگویید:

حساب بانكی خودم هم اعتبار ندارد.  وقتی پرونده شما در بانك وضعـیت منـاسبی نداشته باشد چگونه می توانید ضامن كس دیگری شوید؟

قولش را به كس دیگری داده ام. با چـهره ای نا امیـدانـه به او بگویید كه قبلا شخص دیگری این درخواست را نموده و نمی توانید برای چند نفر اینكار را انجام دهید.

 دوست ندارم مسائل كاری و دوستی باهم قاتی شوند. این گفته میـتـواند روابـط دوستی شما را تضعیف كند چراكه شما اهمیت بیشتری برای مسائل كاری قائـل شـده اید تا روابط دوستی.برای توجیه بهتراست به اوبگویید كه تجربه تلخی درگذشته داشتید كه باعث جدایی شمابادوست سابقتان شده و دیگر دوست ندارید آن اتفاق تكرار شود.

مراحل بعدی كار

به او پول قرض دهید. اگر قبول نكردید كه ضـامن او بـرای دریافـت وام از بانـك شـویـد، درصورت امكان به او پیشنهاد قرض مقداری پول دهید. اگرچه ممكن است كه هیچ وقت دوباره روی پـول خـود رانبینید ولی این بهتر از آنـست كه بدلیل ضامن شدن دردسرهای بسیار بزرگتری گریبانگیر شما شود.

سرپوش گذاری بر جرم و شهادت دروغ

معمولا افراد توقع دارند كه دوستشان بر عمل خلاف و غیر قانونی آنها سرپوش گذاشته و برای نجات او شهادت دروغ دهند. این عمل خلاف از خیانت به همسر گرفته تا دزدی و قتل ممكن است متفاوت باشد. در ایـن حالت شـما تـمایل نـدارید خـودتان را درگـیـر یـك مسئله غیرقانی نمایید.

برای رهای از دست او بگویید:

دروغ گوی خوبی نیستم. من بـرای نـجات جان خودم هم نـمی تـوانم دروغ بگویم و اصلا" دروغ گفتن بلد نیستم و مطمئن هستم كه كار را خرابتر می كنم و داستان تو بر ملا خواهد شد.

در تحقیقات لو میروم. به دوست خود بفهمانید كه شخص مناسبی نیستید كه بتواند هنگام بازجویی بخصوص تحقیقات پلیسی دوام بیاورد و صحبت نكند.

نمی خواهم برای خانواده ام ایجاد مشكل كنم. دردسـر و عـواقب بـد نـاشـی از درگیر شدن یك فرد در مسائل غیر قانونی برای خانواده آن فرد بیشتر از خود اوست. به دوستتان بگویید كه نمی خواهید ریسك از دست دادن خانواده خود را قبول كنید.

هنگام جرم من در مكانی شلوغ بودم. ممكن است دوستتان از شما بخواهد كه برای او شهادت دروغ بدهید. به او بگویید هنگامیكه او مرتكب جرم شده، شما در یك محل شلوغ و پر رفت و آمد بودید كه بسیاری از این موضوع مطلع هستند و پلیس در تحقیقات خیلی راحت متوجه این مطلب خواهد شد.

مراحل بعدی كار

به او اطمینان دهید كه چیزی نخواهید گفت. اگرچـه دادن شـهادت دروغ را قبـول نكرده اید، به دوست خود اطمینان دهید كه چنانچه كسی برای پرس وجو پیش شما آمد، خودتان را به بی اطلاعی زده و هیچ پاسخی به او نخواهید داد.